S

t

r

o

n

a

 

g

ł

ó

w

n

a

 

 

 

www.leasingwroclaw.pl

Wykorzystaj dotację z leasingiem

Perspektywa funduszy unijnych 2014-2020 otworzyła nową szansę dla leasingu!

 

W opublikowanych niektórych Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO dla województw (perspektywa 2014-2020) pojawiło się nowe rozwiązanie.

 

Umożliwia ono jednorazową wypłatę środków z dotacji, w przypadku wskazania we wniosku o dotację firmy leasingowej jako podmiotu upoważnionego do zakupu przedmiotu. Jednorazowa wypłata dotyczy leasingu finansowego. Mamy zatem do czynienia z takim samym mechanizmem wypłaty dotacji, jak np. przy kredycie technologicznym.

 

Do tej pory Wytyczne zostały opublikowane dla 14 województw:

 

1. Dla województw mazowieckiego, małopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego oraz Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR) opublikowane Wytyczne dopuszczają jednorazową wypłatę dotacji w przypadku finansowania projektu w leasingiem finansowym.

 

2. W województwach podkarpackim, lubelskim i lubuskim opublikowane Wytyczne wymagają doprecyzowania, jednakże definitywnie nie wykluczają jednorazowej wypłaty.

 

3. W województwach łódzkim, śląskim, zachodnio-pomorskim i wielkopolskim opublikowane Wytyczne nie dopuszczają jednorazowej wypłaty dotacji.

 

4. W województwach podlaskim i opolskim brak na razie informacji.

Chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się z nami.

 

23 lipca 2017

Newsroom