S

t

r

o

n

a

 

g

ł

ó

w

n

a

 

 

 

www.leasingwroclaw.pl

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie OC/AC

 

 Każdy pojazd będący przedmiotem leasingu musi być ubezpieczony w zakresie OC i AC.

Ubezpieczającym może być firma leasingowa lub klient. Jako pragmatycy wyrażamy zgodę na to aby klient sam ubezpieczał przedmiot leasingu.

Jeżeli pojazd ubezpiecza firma leasingowa możemy zaoferować ubezpieczenie płatne w ratach doliczone do miesięcznych rat leasingowych lub jednorazowo na nocie obciążeniowej bez podatku Vat.

 

Jeżeli posiadasz bardzo duże zniżki z tytułu bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia zazwyczaj udaje nam się pozyskać od ubezpieczycieli taką samą ofertę ale umożliwiamy płatność składki w ratach.

 Posiadamy w ofercie ubezpieczenia wieloletnie. Ubezpieczenie wieloletnie jest jedynym ubezpieczeniem, które pozwala poznać i zaplanować koszty ubezpieczenie na okres leasingu. Składka ubezpieczenia wieloletniego jest zazwyczaj doliczana klientowi do rat miesięcznych a firma leasingowa płaci składkę jednorazowo. Z uwagi na zapłatę jednorazową niezależnie od ilości szkód ubezpieczyciel nie mam możliwości zmiany wysokości składki.

Likwidację szkód prowadzimy w sposób maksymalnie uproszczony. Klient zgłasza szkodę telefonicznie pod jednym stałym numerem. Wszystkie sprawy związane z upoważnieniem do likwidacji szkody lub odbiorem odszkodowania załatwiasz pod tym samym numerem.

 

Dla klientów biorących udział w programie MotoFlota i korzystających z naszej sieci warsztatów partnerskich jest zapewniamy bezpłatne auto zastępcze na czas naprawy.

 

  

Ubezpieczenie GAP

 

 

Oferujemy ubezpieczenie GAP w wariancie: GAP fakturowy, GAP finansowy i GAP indeksowy.

GAP fakturowy - gwarancja wypłaty 100% wartości początkowej pojazdu w całym okresie umowy leasingu w przypadku szkody kradzieżowej lub całkowitej,

GAP finansowy - gwarancja spłaty całości umowy w całym okresie umowy leasingu w przypadku szkody kradzieżowej lub całkowitej, szczególnie zalecany przy małej opłacie wstępnej, długiej umowie i wysokiej wartości resztowej,

GAP indeksowy - gwarancja wypłaty określonego % wartości początkowej pojazdu w całym okresie umowy leasingu w przypadku szkody kradzieżowej lub całkowitej


Nie bądź gapa, miej GAPA !

 

Assistance uszyty na miarę

 

 Większość klientów zaczyna poznawać zakres swojego assistance w momencie kiedy kontynuacja jazdy jest już niemożliwa a operator systemu informuje iż Pana pakiet "Komfort" nie obejmuje w prakatyce żadnej usługi poza dodaniem otuchy i informacji o czynnych w pobliżu sklepach. Już wiesz o jaki komfort chodziło

 Oferujemy kompleksową informację o możliwych do zawarciach pakietach Assisstance abyś otrzymał coś więcej niż duchowe wsparcie. Dla przykładu rozszerzenie pakietu assistance o holowanie do 1000 km poza granicami Polski to koszty zaledwie 120 zł na rok.